Patrimonium Fund

 

Level Two Investments SICAV

 

Patrimonium Fund

 

Key Investor Information Documents:

 

Class R (EUR)

Class RUSD (USD)

 

Patrimonium Fund aims to provide a stable return and relatively low volatility, compared to the market. Typically, it will hold around 25% in equity related investments while 75% will be invested in bond related products.

 

About 75% of the investments will come from issuers in the Euro-area. Most of the investments will be in ETFs representing the various asset classes.

 

The fund has the possibility of investing 100% in very short term liquidity in case no attractive investment possibilities are available.

 

There are two share classes. Class R denominated in EUR and is aimed at European or investors with euro as base currency. Class RUSD is aimed at USD-based investors. In general, the euro risk will be hedged for this share class.

 

On the right on this page, a link is available to the most recent NAV per share. It is updated daily about 12:30 pm.

 

There is also a link to the most recent monthly fact sheet, which is published in the first days of each month.

 

Key Investor Information Documents (KIIDs) for are available below while the legal documents are available under "Downloads"

 

Patromonium Fund

 

Central Investor Dokumentation:

 

Klasse R (EUR)

Klasse RUSD (USD)

 

Patrimonium Fund sigter på at opnå et stabilt afkast og en relativt lave volatilitet sammenlignet med markedet. Typisk vil fonden investere omkring 25% i aktier og tilsvarende og 75% i obligationsrelaterede produkter.

 

Omkring 75% af investeringerne vil komme fra udstedere indenfor euro-området. Størstedelen af investeringene foretages i form af ETFer, som repræsenterer forskellige aktivklasser.

 

Fonden kan midlertidigt investere op til 100% i helt kortsigtet likviditet hvis markedsforholdene skønnes at nødvendiggøre det.

 

Der er to aktive aktieklasser i fonden. Klasse R er udstedt i EUR og sigter på investorer i euro-området eller med EUR som basisvaluta. Klasse RUSD sigter mod USD baserede investorer. Under normale omstændigheder er valutarisikoen afdækket for denne aktieklasse.

 

Til højre på denne side findes en månedlig afkastrapportering og link til priserne på de to aktieklasser. priserne opdateres hver dag omkring klokken 12.30

 

Central Investor Dokumentation for de to åbne aktieklasser kan hentes ved at klikke på de to links nedenfor. Alle andre lovkrævede dokumenter kan hentes på siden "Downloads". Disse informationer er kun tilgængelige på engelsk.

Seneste indre værdi - most recent Net Asset Value:

 

Click here

Latest fact sheet below

© Level Two Investments SICAV (2016)